Кратност на въздухообмен за час според вида на помещението

Кратност на въздухообмен за час според вида на помещението

Предназначение на помещението Кратност на въздухообмен за час
Учебни стаи
2-4
Банкови офиси и банкови сгради
3-4
Кафенета и барове
10-12
Библиотеки
3-5
Кина и театри
10-15
Обществени кухни
15-30
Столови помещения
5-10
Звукозаписни студия
10-12
Гаражи
6-8
Фитнес зали
6-12
Фоаета и входни зали
3-5
Болници
4-6
Обществени тоалетни
8-15
Печатници
15-30
Офиси
4-8
Пекарни
20-30
Ресторанти
5-10
Танцови зали
6-8
Конферентни зали
8-12
Фризьорски салони
10-15
Индустриални производства
3-6
Бояджийни помещения
30-60
Перални
15-30
Машинни помещения
20-30
Производствени халета
8-10
Химическо чистене
20-30