Вентилация – Вентилационни боксове

Използват се за общообменни, смукателни и нагнетателни вентилационни инсталации. Не се използват за транспортиране на запрашен въздух. Корпусът е изработен от поцинкована стомана. Шумоизолация от вътрешната страна на бокса.
Вграден едностранно засмукващ вентилатор с импелер с обърнати назад лопатки, които са директно куплирани към двигателя.

Вашият коментар