РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ ЦЕНИ

РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ – МАТЕРИАЛИ


Температурен датчик в зависимост от модела

 20,00-40,00 лв.

Сензорен датчик в зависимост от модела

 20,00-40,00 лв.

Ел. кондензатор в зависимост от модела

 40,00-100,00 лв.

Кран за външно тяло в зависимост от модела

 20,00-80,00 лв.

Ел. платка в зависимост от модела

 90,00-150,00 лв.

Check вентил в зависимост от модела

 35,00-65,00 лв.

Четирипътен вентил в зависимост от модела

 180,00-220,00 лв.

Вентилатор външно тяло в зависимост от модела

 160,00-190,00 лв.

Турбина вътр. тяло в зависимост от модела

 120,00-160,00 лв.

Компресор в зависимост от модела

 320,00-390,00 лв.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.


РЕМОНТ НА КЛИМАТИЦИ – ТРУД


Извънгаранционно сервизно посещение и диагностика на климатик

 50,00 лв.

Замерване на нивото на флуид и налягане и зареждане на климатична инсталация с фреон R 407 или R410 А – количество на допълване до 1000 гр.

 80,00 лв.

Профилактика на климатична система, включваща почистване на външно и вътрешно тяло, филтри на вътрешно тяло и херметичност на тръбната система

 40,00 лв.

Преместване на климатик – вътр. тяло –  без СМР /пробиване на отвори /

80,00 лв.

Преместване на климатик – вътр. и външно тяло –  без смяна на тръби

120,00 лв.

Подмяна на електронна платка – труд

40,00 лв.

Подмяна на ел. връзки и инсталации – труд

40,00 лв.

Подмяна на датчици температурен или сензорен – труд / за 1бр. датчик /

20,00 лв.

Подмяна на кранчета и/или медни конуси и фитинги – труд  / за 1 бр. /

40,00 лв.

Подмяна на компресор – труд

80,00 лв.

Подмяна на check вентил – труд

40,00 лв.

Подмяна на четирипътен вентил – труд

80,00 лв.

Монтаж на вибротампони – компл. – труд

30,00 лв.

Подмяна на кондензатор – труд

50,00 лв.

Демонтаж на вентилаторен мотор – труд

35,00 лв.

Монтаж на вентилаторен мотор – труд

35,00 лв.

Ремонт на вентилаторен мотор – труд

75,00 лв.

Подмяна на перка за вентилатор на външно тяло

40,00 лв.

Подмяна на турбина на вентилатор на вътрешно тяло

40,00 лв.

Азотен тест

70,00 лв.

Заварка на компрометирани точки или участъци – тръбна система

30,00 лв.

ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИЦИ

ГОДИШНА ПРОФИЛАКТИКА НА КЛИМАТИЦИ – ЦЕНИ


 • 9000 и 12000 BTU – 60,00 лв./бр.;

 • 14000 и 16000 BTU – 70,00 лв./бр.;

 • 18000 и 24000 BTU – 80,00 лв./бр.;

 • касетъчен климатик до  24000 BTU – 95,00 лв./бр.;

 • колонен климатик до 24000 BTU – 95,00 лв./бр.;

 • канален климатик до 24000 BTU  100,00 лв./бр.


ПРОФИЛАКТИКАТА ВКЛЮЧВА:

 1. Преглед на вътрешното тяло на климатика в работен режим;

 2. Почистване на филтърната секция на вътрешното тяло;

 3. Преглед на електрическите връзки на климатика;

 4. Преглед на външното тяло на климатика в работен режим;

 5. Замерване на високо и ниско работно налягане;

 6. Замерване на постигнатите температури в работен режим;

 7. Проверка на дренажна тръба;

 8. Протокол за годишна профилактика – извършени мероприятия и резултати.


ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.

МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ ЦЕНИ

СТАНДАРТЕН МОНТАЖ НА КЛИМАТИЦИ


 1. Стандартен монтаж 9000, 12000 BTU180,00 лв.;

 2. Стандартен монтаж 14000, 16000, 18000, 24000 BTU220,00 лв.;

 3. Стандартен монтаж над 24000 BTU280,00 лв.;

 4. Стандартен монтаж на мултисплит система до 24000 BTU280,00 лв.;

 5. Стандартен монтаж на колонен климатик до 24000 BTU 280,00 лв.;

 6. Стандартен монтаж на касетъчен климатик до 24000 BTU 320,00 лв.;

 7. Стандартен монтаж на канален климатик до 24000 BTU – 320,00 лв.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ПРИ МОНТАЖ /ОПЦИОНАЛНИ/


 1. PVC канал 15х15/за кабели и тръби/ – 10,00 лв./л.м.;

 2. PVC канал 60х60/за кабели и тръби/ – 15,00 лв./л.м.;

 3. Вибротампони /външно тяло/ – 40,00 лв./компл.;

 4. Кондензна вана / външно тяло/ – 70,00 лв./бр.


ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПРИ МОНТАЖ /ОПЦИОНАЛНИ/


 1. Демонтаж на климатик 9000, 12000 BTU50,00 лв.;

 2. Демонтаж на климатик 14000, 16000, 18000, 24000 BTU70,00 лв.;

 3. Монтаж със строително скеле – 60,00 лв.;

 4. Допълнителен тръбен път 9000, 12000 BTU 35,00 лв./л.м.;

 5. Допълнителен тръбен път  14000, 16000, 18000, 24000 BTU 40,00 лв./л.м.;

 6. Допълнителен кабел 3х1.5 – 4,50лв./л.м.;

 7. Допълнителен кабел 3х2.5 – 5,50лв./л.м.;

 8. Допълнителен комуникационен кабел 4х2.5 – 4,50лв./л.м.;

 9. Допълнителна гофрирана тръба – 1,90лв./л.м.;


ВСИЧКИ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕН ДДС.