ОВК ПРОЕКТИРАНЕ

ИНЖЕНЕРИНГ И РЕИНЖЕНЕРИНГ НА ОВК И УПРАВЛЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ниски цени за кв.м. проектирана площ; за помещения до 150 кв.м. – 2,50лв/кв.м. без ДДС; за помещения над 150 кв.м – по договаряне; експресно изготвяне на работен проект в Auto CAD; изготвяне на обяснителна записка; изготвяне на количествено-стойностна сметка; изготвяне на екзекутиви в Auto CAD и …

ВЕНТИЛАЦИОННИ КАМЕРИ

ГАЛЕРИЯ